Cafe Tinh Tế

Posted on2 Weeks ago 18
Dòng sản phẩm quạt làm mát di động không gian sự kiện Black Jack USA được sử dụng nhiều ở các sự kiện bởi khả năng di chuyển và diện tích làm mát khoảng cách thổi gió lên đến 36m
vận hành tại Cafe Tinh Tế
Black Jack tại Cafe Tinh Tế

QUY MÔ DỰ ÁN

CUNG CẤP: 01 bộ quạt Black Jack (2.1m) - dòng quạt làm mát di động cánh lớn HVLS

Leave a Comment
Leave a Reply
 • Home

  Settings

  Settings

  Menu

  QR code

  Please sign in first.

  Đăng nhập